Courts of Praise Church
  • 265
  • 283.786.880
  • 283.786.880

Video Courts of Praise Church mới nhất

 Come to the Table 3/3/21
Phát trực tiếp 1 ngày trước
 Sunday Morning 2/28/21
Phát trực tiếp 4 ngày trước
 Come to the Table 2/24/21
Phát trực tiếp 1 tuần trước
 Sunday Morning 2/21/21
Phát trực tiếp 1 tuần trước
 Come to the table 2/17/21
Phát trực tiếp 2 tuần trước
 Sunday Morning 2/14/21
Phát trực tiếp 2 tuần trước
 Shame Lane
2 tuần trước
 Come to the Table 2/10/21
Phát trực tiếp 3 tuần trước
 Sunday Morning | 02/07/21
Phát trực tiếp 3 tuần trước
 Come the table 2/3/21
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Sunday Morning | Jan 31, 2021
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Come to the table
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Sunday Morning 1/24/21
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Wednesday Night 1/20/21
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Sunday Morning 1/17/21
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Humpty Dumpty
1 tháng trước
 Come to the Table (Wednesday Night)
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Acts Ch 19
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 The Sons
1 tháng trước
 Come to the table
Phát trực tiếp 1 tháng trước
 Could you
2 tháng trước
 Acts 18 Sunday Morning
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Prayer Night!
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Judge Julie
2 tháng trước
 Bishop Shannon Truelove | Sunday morning
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Christmas Sunday 2020
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Wednesday night with Bishop Donnie Hill
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Revival Day #3
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Revival Night 1!!
Phát trực tiếp 2 tháng trước
 Wednesday Night Special
Phát trực tiếp 2 tháng trước