QuàngATũntruyện

 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 41 : Động tình | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
8 hours ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 121 : Kẻ chiến tử đầu tiên | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
16 hours ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Truyện ma có thật : NGƯỜI ĐIÊN BÁO THÙ Tập 2 | Quàng a tũn diễn đọc mới nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
yesterday
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma có thật : NGƯỜI ĐIÊN BÁO THÙ | Quàng a tũn diễn đọc mới nhất - Tác giả : Trần Đan ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 40 : Bí mật của thế giới | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
yesterday
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Truyện ma có thật : NGƯỜI ĐIÊN BÁO THÙ Tập 1 | Quàng a tũn diễn đọc mới nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
2 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma có thật : NGƯỜI ĐIÊN BÁO THÙ | Quàng a tũn diễn đọc mới nhất - Tác giả : Trần Đan ...
 Tập 4 : Lão Sư tổ môn phái | Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 39 : Ký sinh | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
2 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 120 : Bắt đầu trận chiến | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
yesterday
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 119 : Chuẩn bị cuối cùng | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 25 : Chân tướng thuốc trường sinh | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
17 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 29 : Tiêu trừ oán khí | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
13 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 22 : Oan hồn dưới giếng | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
20 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tập 77: Bàn Cổ Diệt Tộc| Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 16 : Đánh nhau với gấu | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
26 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 44 : Cướp ngục cứu Đại ca | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 37 : Sang tận Châu Úc | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
4 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 88 : Vương giả trở về | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 36 : Nguyên dương thân | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
5 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 79 : Trở về Thái Thanh | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 35 : Tìm linh căn | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
7 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Truyện ma Pháp sư Đạo sĩ : Truyền nhân Tả Ao Tập 3 Kết | Tả Ao truyền kì phần 2 Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
13 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma Pháp sư Đạo sĩ : Truyền nhân Tả Ao | Tả Ao truyền kì phần 2 Quàng A Tũn diễn đọc ...
 Tham Thiên Tập 63 : Phá kết giới cứu huynh đệ | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 91 : Cô lập tam giới | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tập 77: Bàn Cổ Diệt Tộc| Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Tham Thiên Tập 76 : Tìm lại Mạc Ly | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 54 : Khi đàn bà ghen | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tập 78: Thiên Thư Thay Đổi | Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Tham Thiên Tập 66 : Bị bọn chúng bắt | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 38 : Mảnh thiên thư thứ 3 | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
3 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tập 74: Kịch Mở Màn | Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Tham Thiên Tập 60 : Báo ơn Trả oán | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Truyện ma Pháp sư Đạo sĩ : Truyền nhân Tả Ao Tập 2 | Tả Ao truyền kì phần 2 Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
14 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma Pháp sư Đạo sĩ : Truyền nhân Tả Ao | Tả Ao truyền kì phần 2 Quàng A Tũn diễn đọc ...
 Tham Thiên Tập 59 : Tung hoàng trận mạc | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 118 : Huyền thiên tộc | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
3 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Truyện ma đạo sĩ : Pháp sư Nam Dương Tập 3 End | Truyện kinh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Live stream Đọc truyện đêm khuya: Truyện ma đạo sĩ : Pháp sư Nam Dương Tập 1 | Truyện kinh dị Quàng A Tũn - TG: Phúc ...
 Tham Thiên Tập 78 : Một mình ta đánh cả Ngọc Thanh | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 44 : Cướp ngục cứu Đại ca | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tập 80: Vận Mệnh Xuất hiện | Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Truyện ma ngắn có thật : NỢ DUYÊN TỪ KIẾP TRƯỚC | Truyện ma Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
24 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma ngắn có thật : NỢ DUYÊN TỪ KIẾP TRƯỚC | Truyện ma Quàng A Tũn - Tác giả : Linh ...
 Tham Thiên Tập 50 : Lão Long Quy | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 111 : Công chúa Long cung | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
12 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Ma rừng Tây Nguyên Tập 4 End | Việt ma tân lục Quyển 4 : Ma lai và vong linh đại ngàn | Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
4 months ago
Live stream Đọc truyện đêm khuya: Ma rừng Tây Nguyên | Việt ma tân lục Quyển 4 : Ma lai và vong linh đại ngàn | Quàng A Tũn ...
 Truyện ma ngắn có thật : Bóng ma lớp học thêm | Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
18 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma ngắn có thật : Bóng ma lớp học thêm | Quàng A Tũn diễn đọc - Tác giả : Nguyễn Huyền ...
 Tập 73 : Cuộc Chiến Của Cường Giả | Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Oan hồn chết cháy Tập 1 | Truyện ma có thật Quàng A Tũn diễn đọc 2020Đọc Truyện Đêm Khuya
10 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Oan hồn chết cháy | Truyện ma có thật Quàng A Tũn diễn đọc 2020 - Tác giả : Độc Hành - DONATE ...
 Con quỷ cuối làng | Truyện ma ngắn làng quê Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Con quỷ cuối làng | Truyện ma ngắn làng quê Quàng A Tũn diễn đọc - Tác giả : Thái Dũng ...
 NGẢI MA GÀ | Truyện ma dân tộc Lạng Sơn yểm bùa ngải Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : NGẢI MA GÀ | Truyện ma dân tộc Lạng Sơn yểm bùa ngải Quàng A Tũn diễn đọc - Tác giả : Bùi ...
 Tham Thiên Tập 61 : Ta đi cà khịa | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Phù thủy quỷ quyệt Tập 4 | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Phù thủy quỷ quyệt | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A Tũn - Tác giả ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 14 : Quỷ ngư bà | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
28 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 67 : Đấu trí | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 11 : Trừ gian diệt ác | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 48 : Tiên nhân động phủ | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 58 : Ẩn thân nơi chiến trường | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Phù thủy quỷ quyệt Tập 3 | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Phù thủy quỷ quyệt | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A Tũn - Tác giả ...
 Tham Thiên Tập 49 : Bí mật tiên giới | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 43 : Thăng cấp và Luyện thú | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tập 82: Chống Lại Cả Vận Mệnh | Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 30 : Âm hồn bám thân | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
12 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...