maosơntrócquỷnhân

 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 41 : Động tình | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
8 hours ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 121 : Kẻ chiến tử đầu tiên | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
16 hours ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 120 : Bắt đầu trận chiến | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
yesterday
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 119 : Chuẩn bị cuối cùng | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 102 : Những người kì quái | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
22 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 118 : Huyền thiên tộc | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
3 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 117 : Hồn của Tam Thanh | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
4 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 85 : Cân não | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 88 : Vương giả trở về | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 115 : Dị loại Hồng Mi | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
7 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 111 : Công chúa Long cung | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
12 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 113 : Tảng đá chung tình | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
9 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 43 : Thăng cấp và Luyện thú | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 65 : Cứu Thiền Quyên | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 95 : Thiên giới đánh lén | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
29 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 84 : Quan lớn vi hành | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 106 : Tình duyên oan trái | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
18 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 64 : Gặp ân nhân | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 108 : Phong Ấn của Tam Thanh | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
15 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 71 : Long Môn | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 70 : Đánh đổi đôi mắt | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 63 : Phá kết giới cứu huynh đệ | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 72 : Thiên nhãn | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 73 : Trở về | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 74 : Huynh đệ cướp dâu | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 113 : Tảng đá chung tình | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
9 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 104 : Con trai của Ngọc Đế | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
20 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 87 : Ngộ ra Âm dương Hư thực | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 65 : Cứu Thiền Quyên | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 103 : Khảo hạch | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
21 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 82 : Nhất dạ uyên ương rồi Phi thăng | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 95 : Thiên giới đánh lén | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
29 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 84 : Quan lớn vi hành | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 100 : Dồn vào đường cùng | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
24 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 50 : Lão Long Quy | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 111 : Công chúa Long cung | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
12 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Truyện ma ngắn có thật : Bóng ma lớp học thêm | Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
18 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma ngắn có thật : Bóng ma lớp học thêm | Quàng A Tũn diễn đọc - Tác giả : Nguyễn Huyền ...
 Tập 73 : Cuộc Chiến Của Cường Giả | Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Oan hồn chết cháy Tập 1 | Truyện ma có thật Quàng A Tũn diễn đọc 2020Đọc Truyện Đêm Khuya
10 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Oan hồn chết cháy | Truyện ma có thật Quàng A Tũn diễn đọc 2020 - Tác giả : Độc Hành - DONATE ...
 Con quỷ cuối làng | Truyện ma ngắn làng quê Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Con quỷ cuối làng | Truyện ma ngắn làng quê Quàng A Tũn diễn đọc - Tác giả : Thái Dũng ...
 NGẢI MA GÀ | Truyện ma dân tộc Lạng Sơn yểm bùa ngải Quàng A Tũn diễn đọcĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : NGẢI MA GÀ | Truyện ma dân tộc Lạng Sơn yểm bùa ngải Quàng A Tũn diễn đọc - Tác giả : Bùi ...
 Phù thủy quỷ quyệt Tập 4 | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Phù thủy quỷ quyệt | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A Tũn - Tác giả ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 14 : Quỷ ngư bà | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
28 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 67 : Đấu trí | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 11 : Trừ gian diệt ác | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Tham Thiên Tập 98 : Đặt cược Tam giới | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
26 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 58 : Ẩn thân nơi chiến trường | Truyện tiên hiệp cực hay Truyện ma Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Phù thủy quỷ quyệt Tập 3 | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Phù thủy quỷ quyệt | TAM ĐIỂM CHỈ một siêu phẩm của Cú Heo | Truyện ma Quàng A Tũn - Tác giả ...
 Tham Thiên Tập 49 : Bí mật tiên giới | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Tham Thiên Tập 43 : Thăng cấp và Luyện thú | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 30 : Âm hồn bám thân | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
12 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Yểm bùa thiên linh cái Tập 1 | Truyện ma Quàng A Tũn có thật hay ghêĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Yểm bùa thiên linh cái | Truyện ma Quàng A Tũn có thật hay ghê - Tác giả : Bùi Hữu Quang ...
 Tập 75: Thánh Địa| Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng | Truyện ma linh dị Quàng A TũnTruyện ma Quàng A Tũn
5 months ago
Mình up lại Cương thi đạo trưởng lên cho ace nghe lại nghen! - Tác giả : - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ ...
 Mao Sơn Âm Dương Môn Tập 18 : Tà môn ngoại đạo | Truyện ma Quàng A Tũn hay nhấtĐọc Truyện Đêm Khuya
24 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Mao Sơn Âm Dương Môn | Truyện ma Quàng A Tũn dài tập - Tác giả : Vô Say - DONATE CHO TŨN ...
 Truyện ma có thật ngắn : Tài sát | Nhà văn gặp ma và Nghiệp Tài xế Truyện ma Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma có thật ngắn : Tài sát | Nhà văn gặp ma Truyện ma Quàng A Tũn - Tác giả : Nam King ...
 NHỮNG CON BUÔN X.ÁC C.HẾT TẬP 1 | Truyện ma có thật Quàng A TũnĐọc Truyện Đêm Khuya
29 days ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : NHỮNG CON BUÔN X.ÁC C.HẾT | Truyện ma có thật Quàng A Tũn - Tác giả : Lý Thị Đoan Trang ...
 Tham Thiên Tập 52 : Đầm lầy nguy hiểm | Truyện tiên hiệp cực hay Quàng A Tũn diễn đọcTruyện ma Quàng A Tũn
2 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya :Tiên hiệp Tham Thiên Quàng A Tũn - DONATE CHO TŨN ĐỂ MUA TRÀ THUỐC : -- Địa chỉ doante ...
 Truyện ma làng quê : Làm dâu Đất độc Tâp 5 Kết | Truyện ma Quàng A Tũn 2020Đọc Truyện Đêm Khuya
1 months ago
Nghe đọc truyện đêm khuya : Truyện ma làng quê : Làm dâu Đất độc | Truyện ma Quàng A Tũn 2020 - Tác giả : Trung Kiên ...