చేప పులుసు ఇలా ఒక్కసారి వండి చూడండి టేస్ట్ అదిరిపోద్ది, గోదారోళ్ల మజాకా అంటారు తప్పకుండా.. fish cury

Share
Embed
  • 
    Loading...
  • Published on:  4/11/2021
  • చప పలస ఈ గదవర అమమ చపపనటట ఒకకసర వడ చడడ అసతమన ఇలగ వడతర.
Loading...

Comment