వంకాయ చిలకడ దుంప కూర ఇలా వండుకుని ఒక్కసారైనా తినిచూడండి. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే వండి పెట్టమంటారు

Share
Embed
  • 
    Loading...
  • Published on:  4/14/2021
  • వకయ చలకడ దప కర ఇల వడకన ఒకకసరన తనచడడ. మళళ మళళ ఇద వడ ...
Loading...

Comment