మామిడి కాయలు ఓక్కొకటి KG ఉన్నయి | My Village Show vlogs

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  4/26/2021
 • Email : srikanth@myvillageshow.in
  Instagram : https://www.instagram.com/srikanth_mvs/

  My Village Show Equipments :

  MAIN CAMERAS :

  SONY A7S3 :
  SONY A7R3 : https://amzn.to/2X2jHLm
  SONY A7S2 : https://amzn.to/3pA3t8L

  VLOGING CAMERAS :
  SONY ZV1 : https://amzn.to/2JxBRBI
  CANON G7X MARK 3 : https://amzn.to/380aJou
  CANON 80D : https://amzn.to/3o2iXlq

  ACTION CAMERA :
  GOPRO HERO 8 : https://amzn.to/382Lj9N
  GOPRO HERO 9 : https://amzn.to/3aXDlRa

  LENSES :
  SONY 50 MM 1.8F E : https://amzn.to/38MWVNj
  SONY 24-70MM / F/2.8 GM LENS : https://amzn.to/38Qsq95
  SONY 70 -200 MM : https://amzn.to/3rCS6yJ

  MICS :

  RODE VIDEO MICRO : https://amzn.to/38NIetb
  RODE WIRELESS GO : https://amzn.to/34ZQgOG
  RODE VIDEOMIC NTG ON-CAMERA SHOTGUN MICROPHONE : https://amzn.to/3pEAh0h
  ZOOM H6 : https://amzn.to/2MePOW6

  follow us on social media :

  My village show Facebook page: https://www.facebook.com/myvillageshow/

  My village show Instagram: https://www.instagram.com/myvillageshow/
Loading...

Comment