වටලප්පන් හරියටම හදන්න වෙනස් විදියෙ ටිප්ස් ටිකක් Watalappan Recipe new tips | Chammi Imalka

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  5/18/2020
 • Watalappan Recipe new tips වටලප්පන් හරියටම හදන්න වෙනස් විදියෙ ටිප්ස් ටිකක් #chammi Imalka
  #Watalappan#වටලප්පන්

  ගොඩාක් අයට වටලප්පන් හදද්දි එන ගැටලු තමයි ලස්සන පාට එන්නෙ නැති වීම සහ සිදුරු හැදෙන්නෙ නැතිව ක්‍රීම් ගතිය වැඩි වීම. ඒ වගේම පිලී ගද,රස එන එකත් ගැටලුවක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙ ඒ ගැටලු වලට විසදුම් ලැබෙනවා.
  Watalappan Recipe
  Ingredients
  1. 250g of Jaggery
  2. 5 Eggs
  3. 4-5 Cardamom, 1 Clove, some cinnamon (roast & grind )
  4. A pinch of Salt
  5. 3/4 Cup of Coconut milk
  6. 1 tsp of Vanilla
  7. Some cashew

  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
  1. කිතුල් හකුරු ග්‍රෑ 250
  2. බිත්තර 5
  3. එන්සාල් 4-5 ,කරාබුනැටි 1,කුරුදුපොතු කැබැල්ලක් බැදලා කුඩු
  4. ලුනු පිංචක්
  5. පොල් කිරි කෝප්ප 3/4
  6. වැනිලා තේහැදි 1
  7. කජු මද  Please like my Facebook - page Chammi Imalka
  https://www.facebook.com/chammibird
  මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න

  ………………………………………………
  Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎
  https://www.youtube.com/c/chammiimalka
Loading...

Comment