సందువా చేప మామిడికాయ ఈ కాంబినేషన్ ,రుచి, అన్నం ఈ కూర కలిపి తింటే, అమృతం అనాల్సిందే ఎవ్వరైనా....

Share
Embed
  • 
    Loading...
  • Published on:  4/22/2021
  • కకనడ సమదరప చప అయన సదవ చప మమడకయ ఈ కబనషన రచ అనన ఈ కర కలప ...
Loading...

Comment