కూరగాయలు లేనపుడు 5 ని||లో ఇలాచేసుకోండి అన్నం,చపాతీ లోకి సూపర్ ఉంటుంది | Garlic Gravy In Telugu

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  9/29/2020
 • కూరగాయలు లేనపుడు 5 ని||లో ఇలాచేసుకోండి అన్నం,చపాతీ లోకి సూపర్ ఉంటుంది | Garlic Gravy In Telugu


  #garlic
  #cutney
  #Gravy


  Ragi Java recipe : 👇
  https://www.201tube.com/video/3-qyCgNAgDs/video.html

  Ragi vadiyalu / Appadalu:👇
  https://www.201tube.com/video/sNNj-xyKJL4/video.html

  Ragi Chapathi:👇
  https://www.201tube.com/video/Vl1cvDOH8vE/video.html

  Cripsy Ragi Dosa :👇
  https://www.201tube.com/video/b_sLa0rfhiI/video.html

  Country Chicken Curry :👇
  https://www.201tube.com/video/gy7K3XCHLtQ/video.html

  Instant sambar recipe :👇
  https://www.201tube.com/video/9N8NfbD20ok/video.html


  Follow Me on -👇

  Instagram https://www.instagram.com/shravanis.k…

  facebook https://www.instagram.com/shravanis.k…

  My Accessories & Utensils home page:
  https://www.amazon.in/shop/shravaniskitchen
Loading...

Comment