ഇരിക്കുംതോറും രുചികൂടുകയും മൂന്ന് നാലുദിവസം പുറത്തുവെക്കാനും പറ്റും..!! 👌/Kottayam Style Fish Curry

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  1/29/2021
 • Kottayam meen Curry / Fish Curry / Meen Mulakittath

  Facebook-
  https://www.facebook.com/sheebasrecipes
  Instagram-
  https://www.instagram.com/sheebasrecipes
  Mail id -
  sheebasrecipes1@gmail.com

  Ingredients:
  Fish - 500 g
  Crushed garlic - 1 tbsp + 1 tsp
  Crushed ginger - 1 tbsp
  Sliced ginger - 1 tsp
  Curry leaves
  Chilli powder - 3 1/2 tbsp ( normal + kashmiri chilli powder)
  Roasted fenugreek powder - 1/4 tsp
  Turmeric powder - 2 pinch
  Tamarind ( kudampuli) - 3 piece
  Coconut oil - 2 to 2 1/2 tbsp
  Salt
  Water
  Coconut oil - 2 tsp
Loading...

Comment