කඩේ වගේම සුපිරියට චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදමු Chicken Fried Rice Sri Lankan Style | Chammi

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  3/10/2020
 • Chicken Fried Rice Sri Lankan Style කඩේ වගේම සුපිරියට චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදමු #Chammi
  රෙස්ටූරන්ට් වල වගේම ඒ රසින්ම රයිස් හදන්න තමයි අද මම කියලා දෙන්නෙ..හරිම ලේසියි, හරිම රසයි...
  Chicken Fried Rice
  ingredients
  01). 2 Rice cooker cups of Rice
  02). 150g of Fried chicken
  03). 2 Eggs
  04). 1 Tbsp of Butter
  05). 1 Tbsp of Oil
  06). 1 Tbsp of Chilli paste
  07). Some ginger
  08). 2 Cloves of garlic
  09). Salt to taste
  10). Some pepper powder
  11). Some carrots
  12). Some Leeks
  13). Some spring onion

  01. රයිස් කුකර් කප් 2 ක හාල් වලින් බත්
  02. චිකන් ග්‍රෑ 150
  03. බිත්තර 2
  04. බටර් මේසහැඳි 1
  05. තෙල් මේසහැඳි 1
  06. චිලි පේස්ට් මේසහැඳි 1
  07. ඉගුරු පෙති 2
  08. සුදුලූනු බිකි 2
  09. ලුනු රස අනුව
  10. ගම්මිරිස් රස අනුව
  11. කැරට් ටිකක්
  12. ලීක්ස් කොළ ටිකක්
  13. ලූනු කොළ

  links
  chilli paste tel mesahedi 4 n
  hot butter cuttle fish
  kshanika kaha batha

  kshanika chicken batha


  Please like my Facebook - page Chammi Imalka
  https://www.facebook.com/chammibird
  මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න

  ………………………………………………
  Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎
  https://www.youtube.com/c/chammiimalka
Loading...

Comment