కొర్ర ఇడ్లీలు మృదువుగా రావాలంటే ఇలా చేసి చూడండి, వంట సోడా వాడకుండా/ perfect foxtail millet idly

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  12/22/2018
 • for Carnatic music kachery videos please watch my another channel Apple Mango Music Channel
  https://www.201tube.com/channel/UCi7sx8dTnx7WzQLuQjVyVCg

  https://www.201tube.com/video/cG-3wPiefcA/video.html
  రథసప్తమి పూజ విధానం

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVhCADWihkG0AfDkyGkUzIko
  traditional prasaadaalu Play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVhCH2j5cdjmzSoIVaQUvp8t
  pujalu play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVgt1HMdO0K8Vv9j3Pe3_veG
  ulli, vellulli leni ruchikaramaina vantalu (with out onion, garlic) play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjFNVA3AJLUCClBPER1qxTk
  pickles playlist 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjec044TnGiZVWRdlbShUA9
  roti pachallu playlist 👆 (instant pickles)

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVhvgG2EhXGnxpXegLyh_A6b
  Healthy tasty tiffins Play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjLGoGxpJm4-jcsd4J4Rn1f
  evening snacks play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVi6zMTqFiBlKPK3nwrP_FvC
  sweets play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjTn26C0bMTkcl6fRk7uuha
  tasty spices (podulu) play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVicXDQ68Pqjwsl_TRKUkLkh
  rasamulu/ pulusulu Play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjl5vndaSfIHgFhCXsejVmb
  traditional curries play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjrHqeeQuNf9hp-gBba6AHE
  temple videos Play list 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVjeF7enZ6OZettu6wm72un2
  dhanurmaasam sankraanthi muggulu playlist 👆

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvRNhhaPeVhXQUQq7kxcK5UVE3Vby01y
  Carnatic music videos Play list 👆
Loading...

Comment