എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ റവ പുഡ്ഡിംഗ് /Semolina cheese pudding/ Layali Lubnan Rava

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  3/30/2019
 • Please follow my instagram for more food related stories:
  https://instagram.com/ayeshas_kitche_n?utm_source=ig_profile_share&igshid=1n2fyg98l3e2y

  എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത ഒരു സിമ്പിൾ റവ പുഡ്ഡിംഗ് / Layali Lubnan/ Semolina cheese pudding | Layali Lubnan Recipe in Malayalam / Rava Recipe in Malayalam

  Again am back with yet another easy and tasty pudding recipe. This is a popular labanese dessert throughout middle East. Layali Lubnan is a labenese pudding made of semolina and milk which is the base layer for this pudding and is topped with sweet cream cheese layer too. A melt in mouth yummy pudding , i must say that. This aromatic semolina pudding is very easy to make and is a very refreshing sweet treat. This pudding has a rich texture and is so soft and melt in mouth dessert. The base or bottom layer is the original semolina pudding. It is topped with either whipping cream layer or cream cheese layer . You can set this pudding in cups or bowls but I ser this pudding in a spring form pan .This dish Layali Lubnan means lebanese nights in Arabic.

  വളരെയെളുപ്പത്തിൽ ഒരു റവ ചായ കടി | Rava Sweet Recipe In Malayalam | Rava Snacks
  Video: https://www.201tube.com/video/oE4oswlcPq8/video.html

  My home and kitchen tour - https://www.201tube.com/video/239Ub5XnG0E/video.html

  My other youtube channel - Aysha's World of crafts and tips - https://www.201tube.com/user/zayafathima

  നിങ്ങള്ക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു താഴെ ഉള്ള comment box ഇൽ ചോദ്യങ്ങളായി കമന്റ് ചെയ്യൂ....ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയാട്ടോ...

  INGREDIENTS
  For the base layer
  Semolina - half a cup
  Milk - 1 litre
  Sugar - half a cup

  Other layer
  Milk - 2 cups
  Sugar - 2 tbsp
  Cream cheese -half a cup , at room temperature
  Cornflour - 2 tbsp
  Vanilla essence - half tsp

  Syrup
  Sugar - half a cup
  Water -one cup
  Lemon juice - 1 tsp  Related recipes

  Kunafa / popular arab sweet - https://www.201tube.com/video/Y9yd9oUMBV8/video.html

  Halawet el jibin - https://www.201tube.com/video/LjBD_uD_LjU/video.html

  Dates and nuts roll - https://www.201tube.com/video/uNWROnv5zQg/video.html

  Znoud el sit - https://www.201tube.com/video/5-6o6wf7Rzk/video.html

  Orange Pudding - https://www.201tube.com/video/wGy3GcAF9Xg/video.html

  Perfect baklava recipe - https://www.201tube.com/video/WcAlliS3wGI/video.html

  Caramel bread pudding without oven - https://www.201tube.com/video/EnbHyAI0LWc/video.html

  Multi layered custard pudding - https://www.201tube.com/video/xGhU01W-k-M/video.html

  Bombay ice halwa - https://www.201tube.com/video/JQIlZnGCIww/video.html

  Easy bread snack / quick bread recipe - https://www.201tube.com/video/WP5Y5tjiDHs/video.html

  Basboosa / Arab sweet - https://www.201tube.com/video/VG4Mnu-3Y_A/video.html

  Swizz roll in frying pan/ roll cake - https://www.201tube.com/video/cxpPhLL2XOQ/video.html

  Perfect cappuccino recipe - https://www.201tube.com/video/IWiF2vu_EM4/video.html

  #layalilubnan#layali_lubnan# malayalam youtuber
Loading...

Comment