పోహా వడలు/అటుకుల వడలు/poha vada/poha vada recipe/poha vada recipe in telugu

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  7/4/2020
 • Poha vada recipe is an early and simple instant vada recipe,made with poha or flattened rice. The poha vada or atukula vada is an instant version of vada from the popular south Indian cuisine. Poha vada is an ideal party starter or can be served as an evening snack which can be served with a cup of tea or coffee.

  In this video,you will see step-by-step procedure for making poha vada in a simple and easy way.

  INGREDIENTS :
  Poha (లావు)- 1 cup
  Onion - 1 (medium sized,finely chopped)
  Besan flour - 2 tablespoons
  Rice flour - 2 tablespoons
  Green chillies - 2
  Red chilli powder - 1 tablespoon
  Salt - as per taste
  Cumin seeds - 1 teaspoon
  Ginger garlic paste - 1 tsp
  Coriander leaves - few (finely chopped)
  Curry leaves - few (finely chopped)
  Oil - for deep fry

  ************************************************

  SOME OF THE VIDEOS AND PLAYLISTS YOU MAY LIKE:

  Snacks playlist:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL79bmPl0HlJ-lZZq6vrxUWJVRQ-OO6UcZ

  Curries playlist:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL79bmPl0HlJ-Q--o9Czro5_EN6XZAvYBP

  బెల్లం బూరెలు ఇలా చేస్తే మెత్తగా విరగకుండా వస్తాయి/Bellam Boorelu/bellam boorelu in telugu:
  https://www.201tube.com/video/5g2KH1HSobw/video.html

  Bellam bakshalu recipe/bellam bobbatlu recipe/bellam bakshalu in telugu/bakshalu recipe:
  https://www.201tube.com/video/cAEvAOsWqV8/video.html

  Secret recipe of sweet house kalakand/Kalakand/kalakand recipe in telugu/kalakand recipe:
  https://www.201tube.com/video/HoRleN7vaO4/video.html

  ************************************************

  I hope you will enjoy watching this video.Do try this recipe and don't forget to share your valuable feedback in comments.

  If you like this video,hit the like button and subscribe my channel.Tap the bell icon to get notifications of my videos.
  THANK YOU!!!!!!😊😊❤❤

  Mountain Sun by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

  Artist: http://audionautix.com/

  #pohavada#atukulavada#snacks
 •                                    
Loading...

Comment